Blogs/Geek Corner

Tất tần tật về Python Tuple

Tuples là gồm chuỗi các mục được sắp xếp, giống như list. Sự khác biệt chính giữa các tuple và lists là tuples không thể thay đổi (immutable) không giống như lists có thể (mutable). Đối với người lập trình mới tiếp cận với python thì list và dict có lẽ sẽ dễ tiếp cận hơn tuple

Top 6 Javascript Framework Tốt Nhất 2022

Các framework ngày nay đã trở nên phổ biến trong phát triển web vì chúng cung cấp các component, model, code separation system, v.v. giúp việc lập trình trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, làm thế nào để chọn được framework phù hợp và tối ưu nhất cho đặc thù của từng dự án? Tham khảo top 6 framework gợi...

Top 3 Most Popular Databases & Their Key Differences

As a business owner, you know how important it is to store and access data efficiently. Whether it’s customer information, financial records, or inventory data, the right database can make all the difference in running your business smoothly. But with so many options available, it can be overwhelmi...

Saving Money on PC Hardware as Software Developers

In order to maximize productivity and produce high-quality work as software developers, it is essential to have a stable and efficient PC hardware configuration. However, it might be pricey to upgrade to the most cutting-edge hardware available. The purpose of this article is to teach programmers ho...